Pack King Equipment Equipment Co., Ltd.

מכונת אריזה

  • Packing Machine

    מכונת אריזה

    כל הייצור של אריזות פס הייצור, המשמשות במזון, תרופות, קוסמטיקה, חומרה, תאורה, רהיטים ותעשיות אחרות (תיק, בקבוק) מוצרי מילוי (מילוי), מכונת איטום, קוד. כולל בעיקר: מכונת מילוי נוזלית (להדביק), מכונת אריזת כריות, מכונת אריזה אופקית, מכונת אריזה אנכית, מכונת אריזת חלקיקי אבקה, מכונת אריזה אוטומטית להאכיל שקיות, מכונת אריזה אוטומטית של מוצרים קפואים וכן הלאה.